Zemiiwe0b7b03535c69a5fclcmmp7g

NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és köztem fennálló valamennyi, jelenleg is a fizetési moratóriumban részt vevő, hitelszerződés vonatkozásában kívánok élni a fizetési moratórium lehetőségével 2022. augusztus 01. után. Tudomásul veszem, hogy hitelszerződésenként eltérő tartalmú nyilatkozattételre a fundamenta.hu oldalon (Kapcsolat >> Írjon nekünk!), a WebBankár szolgáltatáson, a telefonos ügyfélszolgálaton vagy a személyes ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőségem.


Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott 

Név * Kötelező


Születési családi és utónév * Kötelező


Születés helye * Kötelező


Születés ideje * Kötelező


Anyja születési családi és utóneve * Kötelező


E-mail cím * Kötelező


Telefonszám * Kötelező


Ügyfélszám * Kötelező

Az ügyfélszámát a szerződését visszaigazoló levelünkben, illetve a számlakivonaton találja meg.

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően (kérjük, jelölje az Önre vonatkozót) 

* Kötelező

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.


Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség. 


Adatvédelmi Tájékoztató

* Kötelező